Reducing property tax levies and other municipal fees

  • טיפול ברשויות השונות בהפחתת ארנונה והיטלים עירוניים שונים – במשך השנים משרדנו צבר ניסיון רב בטיפול מול הרשויות השונות ובמיוחד הרשויות המקומיות בטיפול בהפחתת ארנונה והיטלי עירוניים ליחידים ולעסקים. ניסיון זה ביחד עם התמחות ספציפית בתחום דיני השכירויות נותן למשרדנו פלטפורמה מלאה לגוף/יזם המבקש להתמודד אל מול דרישות הרשויות המקומיות לקבלת תשלומים עירוניים, וניסיון זה מסייע במתן שירות גם לתושבי חוץ ויזמים שמקום מושבם מעבר לים.
  • טיפול בנושא דרישות היטלי פיתוח והשבחה – משרדנו מתמחה בטיפול אל מול הועדות המקומיות והרשויות בקשר עם דרישת היטלי פיתוח והיטלי השבחה מיחידים וחברות אגב פעולות שונות במקרקעין, בתחום דינאמי זה, משרדנו מקפיד כל העת להיות בחזית המשפט ומקפיד להתעדכן כל העת בכל הנוגע לניתוח מחקר והבנה של תהליכי המשפט העדכניים ביותר הקיימים במשפט האזרחי ובפרט בנושא היטלים עירוניים ודרישות עירוניות, תוך לימוד קפדני ושל ההלכות החדשות המתקבלות בערכאות ובתתי המשפט השונים ויישומם במסגרת הטיפול המשפטי עבור קהל לקוחותינו.
  • טיפול בדרישות רשויות ותאגידים חיצוניים – משרדנו מטפל באופן שוטף בדרישות תשלום ועיצומים מצד רשויות ותאגידים עירוניים חיצונים (כגון: תאגידי המים והביוב, חברת החשמל, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התשתיות ומשרדי הבריאות) אנו מטפלים במחיקה וקיזוז של דרישות התשלום וביטול עיצומים מצד הרשויות, אשר לעיתים נדרשים שלא בצדק ואף בניגוד לדין, בעת הצורך אנו מעבירים את הטיפול למישור המשפטי בערכאות השונות לצורך עמידה על זכויות קהל לקוחותינו.
  • במישור החיצוני שמול הרשויות – טיפול בתביעות ובדרישות שונות מצד רשויות, כגון זהות המחזיק לצורך החיוב בתשלומים העירוניים, סירוב למתן רישיונות, דרישות מחלקת שימור, תלונות דיירים וטיפול בצווים עירוניים שונים, בעת הצורך משרדנו מתמחה בייצוג בערכאות המנהליות השונות בכל הנוגע להגשת עררים, ערעורים מנהליים, עתירות מנהליות ופניה לבית הדין הגבוה לצדק.
  • ייצוג משפטי בערכאות משפטיות שונות אגב הטיפול בנושא דרישת ארנונה והיטלים עירוניים – טיפול בתביעות ובדרישות שונות מצד רשויות (כגון זהות המחזיק לצורך החיוב בתשלומים העירוניים, סירוב למתן רישיונות, דרישות מחלקת שימור, ארנונה, היטלי השבחה, ופיתוח, תלונות דיירים וטיפול בצווים עירוניים שונים, בעת הצורך משרדנו מתמחה בייצוג בערכאות המנהליות השונות בכל הנוגע להגשת עררים לועדות הערר, ערעורים מנהליים, עתירות מנהליות ופניה לבית הדין הגבוה לצדק, כחלק מהטיפול אנו מטפלים בהכנת בקשות לצווי ביניים ולסעדים זמניים, ולמשרדנו מוניטין בהשגת תקדימים חדשניים.
  • קשרי עבודה שוטפים עם אנשי מקצוע שונים – משרדנו מצוי בקשר שוטף עם משרדי רו"ח, מהנדסים, שמאים יועצי מס מהמובילים בארץ העומדים לרשותנו בעת הצורך בטיפול בענייני הלקוח ככל שנדרשים בטיפול המשפטי ובפרט בנושאים הקשורים עם היטלים עירוניים ודרישות שונות המועלות מצד הרשויות.
Jump to page content
תנאי שימוש: גולש נכבד, כל חומר המוגש באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו/או טיפול משפטי. האתר, בעליו, מפעיליו ועורכיו לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש ישיר ו/או עקיף במידע שנמסר באתר. אנו מאחלים לך גלישה נעימה