Contracts

  • הכנת חוזים מסחריים למכר טובין, להקמת שותפויות, לייסוד חברות ולמתן שירותים בתחומים שונים.

  • הכנת חוזים למכירת מקרקעין, לרבות עריכת הסכמים עם הגורמים התכנוניים והמקצועיים המעורבים בפרוייקט כמו: רשויות פיתוח, יזמים, רשויות מקומיות, בעלי קרקע, קבלנים, מפקחי בניה, מהנדסים, אדריכלים, יועצים וכיוצ"ב.

  • הכנת חוזים בענייני מעמד אישי, לרבות, הסכמי ממון בין בני זוג והסכמי גירושין.

  • ייצוג בבתי המשפט בדיני חוזים, לרבות בית המשפט הגבוה לצדק, עתירות מנהליות וצווי מניעה.

  • מתן חוות דעת משפטיות לגביי חוזים.

  • הכנת מכרזים למכירת מקרקעין על ידי הזמנה להציע הצעות.

 

Contracts

Jump to page content
תנאי שימוש: גולש נכבד, כל חומר המוגש באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו/או טיפול משפטי. האתר, בעליו, מפעיליו ועורכיו לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש ישיר ו/או עקיף במידע שנמסר באתר. אנו מאחלים לך גלישה נעימה