תאגידים

  • הקמת חברות, שותפויות ועמיתים – הקמת חברות, עמותות, חברות לצרכי ציבור ושותפויות (רשומים ובלתי רשומים) תוך מתן ליווי צמוד ושוטף, ניתוח מבעוד מועד של צרכי התאגיד לעתיד לבוא בעת סיווג המתאגדים ואופן רישומו בפנקסים הציבוריים.

  • עריכת תקנונים ושינוי תקנונים/ תזכירי התאגדות – הכנת תקנוני התאגדות אשר עונה על צרכי המתאגדים, תוך מתן תשומת לב לאופי התאגיד, מטרות המתאגדים, הון התאגיד, הזכויות המוקנות למחזיק, מבנה התאגיד, מבנה חלוקת המניות, נושאי המשרה וסוגיות משפטיות אגב פעילות התאגיד.

  • עריכת הסכמים שונים עבור התאגידים – ניסוח ועריכת הסכמים שונים, כגון: הסכמי מייסדים, הסכמי רכישה ומכר, הסכמי מימון והלוואות, הסכמי התקשרות אל מול נותני שירותים שונים, הסכמי עבודה והסכמי שת"פ.

  • ייעוץ כללי לתאגיד– מתן ייעוץ שוטף לתאגידים בתחום המשפט המסחרי, משפט הניהול התאגידי, התנהלות נושאי משרה בתאגיד, חלוקת מניות, חלוקת דיבידנדים, התקשרות מול נותני שירותים שונים, דיווחים לרשם החברות, רשם העמותות, רשם המשכונות וכל הגופים הרגולטורים.

  • ייעוץ לדירקטורים ונושאי משרה – ייעוץ אישי ופרטני לנושאי משרה בתאגיד, עריכת חוות דעת וניירות עמדה בקשר לפעילות בתאגיד ובהתנהלות השוטפת אל מול גורמי חוץ, טיפול בתביעות דירקטורים ונושאי משרה, התמודדות מול עיצומים מנהליים והליכים הננקטים כנגד נושאי המשרה.

  • ייצוג תאגידים שנקלעו לקשיים כלכליים והבראתם – ייצוג בפני תביעות של נושים, בנקים ובעלי שעבודים כנגד התביעה, ייצוג במו"מ מול נישום לצורך הסדרי חוב, ייעוץ, ייצוג בעניין עריכת רה ארגון בחברה לצורך הבראתה, מו"מ לצורך השגת מימון, הקטנת חובות ופריסתן.

  • סכסוכי שליטה בתאגידים – משרדנו מייצג בסכסוכי שליטה בתאגידים, הגשת תביעות לפרוק חברה והתאגדות לפני תביעות פירוק, הגנה על זכויות בעלי מניות מיעוט בתאגיד כגון תביעות נגזרות, עושק מיעוט, השתלטות עוינת וכ"ו.

  • סיוע בפעילות בינלאומית – סיוע לתאגידים המבקשים להתקשר אל מול גופים בינלאומיים וליצור שותפויות שונות, משרדנו מצוי בקשר אל מול משרדי עורכי-דין בארה"ב, באנגליה, באיטליה, בספרד ובתורכיה לצורך סיוע לתאגידים השונים בפעילות מול גופים אחרים ברחבי העולם.

  • פירוק מרצון של תאגידים – טיפול בפירוק תאגידים מרצון, העברת הנכסים לבעלי המניות, סגירת תיקים אצל שלטונות המס, כולל עריכת כל הדוחות הנדרשים לשלטונות לצורך כך.

  • ייצוג משפטי כולל בבתי משפט – ייצוג בערכאות השונות במסגרת תביעות אזרחיות ומנהליות שמנהלים תאגידים או שמתנהלים כנגדם (עמותות, חברות, חברות לתועלת הציבור, שותפויות, הקדשים וכ"ו), וכן טיפול בתביעות שונות כנגד נושאי המשרה בתאגיד, לרבות ייצוג בשימועים מנהליים בתוך התאגיד ומחוץ לתאגיד מול גופים ציבוריים.
עבור לתוכן העמוד
תנאי שימוש: גולש נכבד, כל חומר המוגש באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו/או טיפול משפטי. האתר, בעליו, מפעיליו ועורכיו לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש ישיר ו/או עקיף במידע שנמסר באתר. אנו מאחלים לך גלישה נעימה