תכנון ובניה

  • ייזום תוכניות מתאר חדשות ושינוי תוכניות מתאר קיימות – משרדנו מטפל בהכנה וייזום של תוכניות מתאר חדשות על כל שלביה, תוך שילוב אנשי מקצוע בתהליך (אדריכלים שמאים ומהנדסים) והפקדת תוכנית המתאר ברשות התכנונית המתאימה וליווי עד לאישורה והוצאתה אל הפועל, כמו כן אנו מטפלים גם בנושא של שינוי תוכניות מתאר קיימות.
  • עריכה וליווי משפטי של התנגדויות לתוכניות מתאר – כחלק מהטיפול השוטף בהליכי תכנון ובניה, אנו מטפלים גם בהגשת התנגדויות וייצוג בפני הרשויות לתוכניות מתאר שאינם עולים בקנה אחד עם המצב התכנוני המתבקש בשטח בפועל, באם שלב זה לא צולח כמתוכנן אנו ערוכים לפנות לטריבונאלים השונים כגון ועדות תכנון מחוזיות וארציות, ועדות ערר והטריבונאלים המנהליים.
  • טיפול בהיבטי מס ותשלומי איזון הנובעים מאישורן של תוכניות – במסגרת הגשת התוכניות והפעילות המתבצעת לתיקופה ברשות התכנונית אנו פועלים גם במישור המס ותשלומי האיזון הנובעים מאישור התוכנית לרבות תשלומי איזון וייצוג ברשויות ובמשרדי מיסוי מקרקעין ככל שהדבר דרוש.
  • ייצוג לקוחות בתביעות פיצויי ירידת ערך לפי סעיף 197 ו- 198 ובהפקעות – אנו פועלים אל מול הרשויות בהגשת תביעות בגין ירידת ערך בשל הליכים תכנוניים ובשל ביצוע הליך של הפקעה, כולל טיפול בכתבי שיפוי ובדרישות הרשות בהליכי איחוד וחלוקה.
  • ליווי וטיפול בהוצאות היתרי בניה והיתרים לשימוש חורג – כחלק מהעבודה השוטפת במקרקעין הן בפן המסחרי והן בפן העסקאות, אנו מטפלים בליווי ובהגשת בקשה להיתרי בניה להקלות ולשימוש חורג ברשויות לרבות הטיפול הנובע בהיטלי השבחה ודרישות עירוניות שונות לצורך מתן ההיתר.
  • מיסוי מקרקעין אגב פעולות הקשורות בתכנון ובניה – משרדנו מעניק פלטפורמה מלאה לטיפול בסוגיות הקשורות במיסוי מקרקעין בעסקאות נדל"ן פשוטות ומורכבות, החל מביצוע הערכת מצב מקדימה בהתאם לאקט התכנוני, בהמשך גיבוש אסטרטגייה, תכנון מס אפקטיבי וממשיך בייצוג אל מול רשויות המס ופניה לערכאות משפטיות בעת הצורך (ראה פירוט נרחב בדף דיני מיסים באתר משרדנו).
  • ייצוג משפטי בערכאות משפטיות שונות אגב הטיפול בנושא תכנון ובניה טיפול בתביעות ובדרישות שונות מצד רשויות (חיובים עירוניים, עיצומים, סירוב למתן רישיונות, דרישות מחלקת שימור, ארנונה, היטלי השבחה, ופיתוח, תלונות דיירים, התנגדויות וטיפול בצווים עירוניים שונים, בעת הצורך משרדנו מתמחה בייצוג בערכאות המנהליות השונות בכל הנוגע להגשת עררים לועדות הערר, ערעורים מנהליים, עתירות מנהליות ופניה לבית הדין הגבוה לצדק, כחלק מהטיפול אנו מטפלים בהכנת בקשות לצווי ביניים ולסעדים זמניים, ולמשרדנו מוניטין בהשגת תקדימים חדשניים בתכנון ובניה.


עבודות בניה שאינן מצריכות קבלת היתר מהעירייה

  1. במסגרת תיקון 102 לחוק התכנון והבניה, הוכללו שני סעיפים חדשים אשר יפשטו את התהליכים הבירוקראטיים שהיו נהוגים עד היום לצורך ביצוע בניה קלה או בניה מצומצמת ואשר יקצרו את הליכי הרישוי במקרים מסוימים.
  2. לאחרונה חוקק סעיף 145 ג' לחוק התכנון והבניה אשר הסמיך את שר הפנים לקבוע פטורים מקבלת היתרי בניה. לידיעתכם, עד 1.8.14 עבודות כמו בנית גדר, התקנת מזגן, סורגים, סוככים, פרגולות ועוד חייבו קבלת היתר .
  3. שר הפנים, פרסם תקנות ובמסגרתן קבע בין היתר את העבודות הבאות הפטורות מכאן ואילך מקבלת היתר:להמשך הכתבה: לחץ כאן
עבור לתוכן העמוד
תנאי שימוש: גולש נכבד, כל חומר המוגש באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו/או טיפול משפטי. האתר, בעליו, מפעיליו ועורכיו לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש ישיר ו/או עקיף במידע שנמסר באתר. אנו מאחלים לך גלישה נעימה