עבודות בניה שאין מצריכות קבלת היתר מהעירייה

 1. במסגרת תיקון 102 לחוק התכנון והבניה, הוכללו שני סעיפים חדשים אשר יפשטו את התהליכים הבירוקראטיים שהיו נהוגים עד היום לצורך ביצוע בניה קלה או בניה מצומצמת ואשר יקצרו את הליכי הרישוי במקרים מסוימים.
 2. לאחרונה חוקק סעיף 145 ג' לחוק התכנון והבניה אשר הסמיך את שר הפנים לקבוע פטורים מקבלת היתרי בניה. לידיעתכם, עד 1.8.14 עבודות כמו בנית גדר, התקנת מזגן, סורגים, סוככים, פרגולות ועוד חייבו קבלת היתר .
 3. שר הפנים, פרסם תקנות ובמסגרתן קבע בין היתר את העבודות הבאות הפטורות מכאן ואילך מקבלת היתר:
 • הקמת גדר בגובה של עד 1.5 מטרים (בשטח לבניה) ובתנאי שאיננה מותקנת בחזית מגרש הפונה לרחוב.
 • הקמת גדר בשטח חקלאי מעובד בלבד בגובה של 1.5 מטרים ובתנאי שתהיה מחומרים קלים ולא תהיה אטומה.
 • הקמת מחסום או שער (בין להולכי רגל ובין לחניה) ובתנאי שהוא יותקן בשטח המגרש ויפתח לתוך המגרש וכן בתנאי שאם מדובר בשער חשמלי, הוא יותקן בידי חשמלאי מוסמך.
 • הקמת מצללה (פרגולה) ששטחה אינה עולה על 50 מ"ר בין אם על הקרקע ובין אם על הגג, בתנאי ששטחה אינה עולה על רבע משטח הקרקע הפנוי או הגג הפנוי.
 • הקמת גגון או סוכך שאחת מצלעותיו מחוברת למבנה ובתנאי שלא יבלוט יותר משני מטרים מקיר המבנה והוא יבנה מחומרים קלים.
 • הקמת שלט ששטחו אינו גדול מ1.2 מ"ר.
 • התקנת מצלמות/גופי תאורה חיצוניים/מתקני חניה לאופניים וכל אלמנט עזר אחר המשמש לבנין ובתנאי שהקמתם לא כוללת בניית מבנה נלווה.
 • התקנת מתקן להעמדת פחי אשפה בנפח שלא עולה על 50 ליטרים.
 • התקנת סורגים לפתחים ולחלונות בבניינים.
 • התקנת מערכת מיזוג אוויר בתפוקה הנמוכה מ-60 אלף BTU ובתנאי שבהיתר הבניה של המבנה לא הוגדר מקום יעודי להתקנת מזגנים ושלא ניתן להתקינם בתוך מסתור הכביסה.
 • החלפת רכיבים/אלמנטים שהתבלו בבניין ברכיבים אחרים זהים כגון: רעפים/חלונות/צנרת מים/כבלי חשמל ותקשורת/חיפוי אבן, בתנאי שהרכיבים החדשים יותקנו באותו המקום.
 • ביצוע סגירה עונתית המגנה על היושבים בבתי אוכל/בתי קפה בתחום המגרש/הרחוב ובתנאי שהם הוקמו עפ"י חוקי העזר של הרשות המקומית או עפ"י תנאי רישיון העסק.
 • יודגש כי הפטור מקבלת היתר איננו פוטר את מבצע העבודות מדיווח לרשות על ביצוען. לדוגמא בעניין הקמת פרגולה/מצללה, בעניין הקמת גגון/סוכך ששטחם עולה על 20 מ"ר או כמו בעניין התקנת הסורגים, יש חובה להודיע לעיריה על ביצועם תוך המועד הקבוע בתקנות.
 • כמו כן, העבודות הנ"ל תהיה פטורות מהיתר בכפוף לכך שהן לא חורגות מתוכניות המתאר ומההנחיות המרחביות של הרשות המקומית. במילים פשוטות: לא ניתן לבצע עבודות החורגות מקווי הבניין ומההנחיות המפורטות בתקנוני תוכניות המתאר ולפיכך מומלץ להתייעץ באדריכל או בעו"ד המתמחה בדיני תו"ב לפני ביצוע העבודות ע"מ לבדוק שהעבודה שעומדים לבצע עומדת בתנאי החוק והתקנות.
 • החוק קובע כי במקרים מסוימים מבצע העבודה חייב יהיה לספק לעיריה אישור בטיחות ממהנדס מבנים בדבר יציבות המתקן / המבנה או התוספת שבוצעו.
 • יודגש כי הפטור מקבלת היתר, אינו גורע מחובתו של מבצע הבניה לידע את בעלי הזכויות האחרים בנכס בדבר ביצוע העבודות וכן, אינו מגן על מבצע העבודות בפני תביעות אזרחיות העלולות להיות מוגשות מצד שכנים או בעלים משותפים.
עבור לתוכן העמוד
תנאי שימוש: גולש נכבד, כל חומר המוגש באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו/או טיפול משפטי. האתר, בעליו, מפעיליו ועורכיו לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש ישיר ו/או עקיף במידע שנמסר באתר. אנו מאחלים לך גלישה נעימה